Hírek - Cikkek

2020. őszi Küldöttgyűlés, tisztújítás

csütörtök, 27 augusztus 2020 08:00
Az érintettek a már megszokott módon és időben megkapjak a programra szóló meghívót és napirendi pontokat.

Helyszín:
Pesterzsébeti Technikum 1201 Budapest, Vörösmarty u. 30

Ezen Küldöttgyűlési alkalom kiemelkedő pontja a tisztújítás. A jelöltekre a Jelölő Bizottság javaslata alapján szavaz a Küldöttgyűlés.

Részlet Alapszabályunkból:

„VI. A PÉNZTÁR SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

53. …

Az Igazgatótanács 5 fő, valamint az Ellenőrző Bizottság létszáma 3 fő.

Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása titkos. E tisztségviselők megbízásuk ideje alatt más Egészségpénztárba tisztségviselői, vagy egyéb képviselői jogosultságot nem vállalhatnak. A küldöttközgyűlés az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait három évre választja. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság Elnöke a megválasztott Igazgatótanácsi, illetve Ellenőrző Bizottsági tagok közül, titkos szavazás útján kerül megválasztásra.

Azt a megválasztott tisztségviselőt, aki saját hibájából, körülményeiből vagy mulasztásából eredően nem képes a tisztségviselői kötelezettségeinek eleget tenni, illetve a pénztár és tagjainak Alapszabályba foglalt céljaival és érdekeivel ellentétesen cselekszik, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság közös indítványára a Küldöttközgyűlés jogosult tisztségéből visszahívni és helyére a tisztségviselő választás jelölő bizottságának jelölése alapján új tisztségviselőt választani a tisztségviselési ciklusból fennmaradó időtartamra.”

„57. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint az ügyvezető (helyettes ügyvezető), (a továbbiakban együtt: pénztári vezetők) mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a tagok és a pénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A pénztári vezetők a kötelezettségeik megszegésével okozott kárért a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai szerint felelősek, akkor is, ha a pénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak. (2017. november 25-i módosítás)

Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság, valamint az alapszabályban meghatározott más testületi szerv tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban az igazgatótanácsnak és az ellenőrző bizottságnak, igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági tagság esetében a küldöttközgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. (2003. május 10-i módosítás)

58. Az Igazgatótanács tagja 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű pénztártag lehet. Büntetlen előéletű pénztártag sem lehet Igazgatótanács tagja, amennyiben büntetőjogi felelősségét az Öpt. 20.§

(2) ac) 1. és 2. pontban felsoroltak tekintetében jogerős ítéletben megállapította, és ameddig ezen adatokat a törvény szerint nyilvántartásban tartják. (2013. április 20-i módosítás)

59. Az Ellenőrző Bizottság tagja 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű pénztártag lehet.

59/a A tisztségviselők megválasztása céljából a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő személyekre az Igazgatótanács felkérése alapján összehívott Háromtagú jelölő bizottság tesz javaslatot. A Jelölő Bizottság tagja bármely nagykorú pénztártag lehet, aki nincs közügyektől eltiltva.”

A teljes Alapszabály elérhető itt.

Ha jelöltnek kíván jelentkezni, kérjük, keresse telefonon irodánkat, hogy ezzel kapcsolatos teendőit ismertessük.

Jelentkezési határidő: 2020 szeptember 7.

TEST-VÉR Egészségpénztár


Hírlevél

Figyelem!
Hírlevél szolgáltatásunkat jelenleg csak Pénztártagok vehetik igénybe, ezért kérjük, hogy feliratkozás során adja meg tagkódját is! Köszönjük.

Elérhetőségeink

TEST-VÉR Egészségpénztár
1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3.


(06 1) 361-49-01
Telefonos ügyfélszolgálat H-P: 8-16 óra között
TEL/FAX: (06 1) 385-85-86
Bankszámla szám:
10103805-51110536-00000004

Adószám: 18232273-1-43
Skype hívás

Térkép