Hírek - Cikkek

Küldöttgyűlés

csütörtök, 04 május 2023 09:00
Az érintettek a már megszokott módon és időben megkapják a programra szóló meghívót és napirendi pontokat.

Helyszín:
BGSZC Mechatronikai Technikum 1118 Budapest, Rétköz u. 39.

Napirend:
1. Küldöttek/Pótküldöttek köszöntése
2. Napirendi pontok elfogadása, ülésvezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Az Igazgatótanács éves beszámolója a Pénztár 2022. évi tevékenységéről
4. Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár 2022. évi tevékenységéről
5. Könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2022. évi beszámolójáról
6. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt Küldöttközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról
7. Hozzászólások, észrevételek. Éves jelentés és mérleg elfogadása (szavazás)
8. Tisztségviselők lemondása (IT, EB.)
9. A Jelölő Bizottság javaslata új tisztségviselők személyére
10. Szavazatszedő Bizottság megválasztása (nyílt szavazás)
11. Új tisztségviselők megválasztása (titkos szavazás)
12. Szavazatszedő Bizottság beszámolója a választás eredményéről
13. Új tisztségviselőkből az IT és EB elnökök megválasztása (titkos szavazás)
14. Szavazatszedő Bizottság beszámolója az elnökválasztásról
15. Egyebek


További tájékoztatás jelöltnek jelentkezésről:
Alapszabályunk értelmében 55. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása titkos. E tisztségviselők megbízásuk ideje alatt más Egészségpénztárba tisztségviselői, vagy egyéb képviselői jogosultságot nem vállalhatnak. A küldöttközgyűlés az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait három évre választja. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság Elnöke a megválasztott Igazgatótanácsi, illetve Ellenőrző Bizottsági tagok közül, titkos szavazás útján kerül megválasztásra. Azt a megválasztott tisztségviselőt, aki saját hibájából, körülményeiből vagy mulasztásából eredően nem képes a tisztségviselői kötelezettségeinek eleget tenni, illetve a pénztár és tagjainak Alapszabályba foglalt céljaival és érdekeivel ellentétesen cselekszik, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság közös indítványára a Küldöttközgyűlés jogosult tisztségéből visszahívni és helyére a tisztségviselő választás jelölő bizottságának jelölése alapján új tisztségviselőt választani a tisztségviselési ciklusból fennmaradó időtartamra. (2012. november 17-i módosítás) 56. Az Igazgatótanács a folyamatos feladatok ellátása érdekében - az egészségpénztár tevékenységi engedélyének jogerős megszerzését követő harminc napon belül - ügyvezetőt alkalmazhat, aki jogosult az Igazgató címet használni. Az ügyvezetőt - a személyét érintő kérdések kivételével – az Igazgatótanács üléseire meg kell hívni. Az ügyvezető az Igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt. (1997. október 27-i módosítás szerinti szöveg) 57. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint az ügyvezető (helyettes ügyvezető), (a továbbiakban együtt: pénztári vezetők) mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a tagok és a pénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A pénztári vezetők a kötelezettségeik megszegésével okozott kárért a Ptk.- nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai szerint felelősek, akkor is, ha a pénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak. (2017. november 25-i módosítás) Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság, valamint az alapszabályban meghatározott más testületi szerv tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban az igazgatótanácsnak és az ellenőrző bizottságnak, igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági tagság esetében a küldöttközgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. (2003. május 10-i módosítás) 58. Az Igazgatótanács tagja 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű pénztártag lehet. Büntetlen előéletű pénztártag sem lehet Igazgatótanács tagja, amennyiben büntetőjogi felelősségét az Öpt. 20.§ (2) ac) 1. és 2. pontban felsoroltak tekintetében jogerős ítéletben megállapította, és ameddig ezen adatokat a törvény szerint nyilvántartásban tartják. (2013. április 20-i módosítás) 59. Az Ellenőrző Bizottság tagja 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű pénztártag lehet. (2016. január 23-i módosítás) 59/a A tisztségviselők megválasztása céljából a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő személyekre az Igazgatótanács felkérése alapján összehívott Háromtagú jelölő bizottság tesz javaslatot. A Jelölő Bizottság tagja bármely nagykorú pénztártag lehet, aki nincs közügyektől eltiltva. (2012. november 17- i módosítás)
Fentiekkel összhangban tisztségviselői pozícióra a soron következő tisztségviselő választásig lehet jelentkezni. Kérjük, hogy jelentkezését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre rövid bemutatkozással, tagkóddal a Jelölő Bizottságnak címezve szíveskedjen elküldeni.


Hírlevél

Figyelem!
Hírlevél szolgáltatásunkat jelenleg csak Pénztártagok vehetik igénybe, ezért kérjük, hogy feliratkozás során adja meg tagkódját is! Köszönjük.

Please enable the javascript to submit this form

Elérhetőségeink

TEST-VÉR Egészségpénztár
1201 Budapest, Nagy Győry István utca 23/B.


(06 1) 361-49-01
Telefonos ügyfélszolgálat H-P: 8-16 óra között
TEL/FAX: (06 1) 385-85-86
Bankszámla szám:
10103805-51110536-00000004

Adószám: 18232273-1-43

Térkép