Nyomtatás

Küldöttgyűlés

péntek, 13 május 2022 09:00
Az érintettek a már megszokott módon és időben megkapják a programra szóló meghívót és napirendi pontokat.

Helyszín:
BGSZC Mechatronikai Technikum 1118 Budapest, Rétköz u. 39.

Napirend:
1. Küldöttek, pótküldöttek köszöntése.
2. Napirendi pontok elfogadása, ülésvezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Alapszabály módosítás
4. Az Igazgatótanács éves beszámolója a Pénztár 2021. évi tevékenységéről
5. Ellenőrző Bizottság jelentése a Pénztár 2021. évi tevékenységéről
6. Könyvvizsgáló jelentése a Pénztár 2021. éves beszámolójáról
7. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt Küldöttközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról
8. Hozzászólások, észrevételek. Éves jelentés és mérleg elfogadása (szavazás).
9. Új könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása
10. Szünet
11. A Jelölő Bizottság javaslata új tisztségviselő személyére
12. Szavazatszedő Bizottság megválasztása (nyílt szavazás)
13. Új tisztségviselő megválasztása (titkos szavazás)
14. Szavazatszedő Bizottság beszámolója a választás eredményéről
15. Egyéb (megemlékezés)


Igazgatótanácsi tagnak bármelyik pénztártag jelentkezhet, aki az alapszabály rendelkezéseinek megfelel. Kivonat az alapszabályból: 58. Az Igazgatótanács tagja 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű pénztártag lehet. Büntetlen előéletű pénztártag sem lehet Igazgatótanács tagja, amennyiben büntetőjogi felelősségét az Öpt. 20.§ (2) ac) 1. és 2. pontban felsoroltak tekintetében jogerős ítéletben megállapította, és ameddig ezen adatokat a törvény szerint nyilvántartásban tartják. (2013. április 20-i módosítás) 59. Az Ellenőrző Bizottság tagja 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű pénztártaglehet. (2016. január 23-i módosítás) 59/a A tisztségviselők megválasztása céljából a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő személyekre az Igazgatótanács felkérése alapján összehívott Háromtagú jelölő bizottság tesz javaslatot. A Jelölő Bizottság tagja bármely nagykorú pénztártag lehet, aki nincs közügyektől eltiltva. (2012. november 17- i módosítás)