Hírek - Cikkek

Küldöttválasztás – 2020.

péntek, 25 szeptember 2020 08:00
Alapszabályunk értelmében:

65. Jelen pont szabályozza a küldöttek, az őket helyettesítő pótküldöttek megválasztásának módját és menetét. A küldöttközgyűlés tagjává olyan Pénztártag választható, aki a 18. életévét betöltötte, és nem tagja az Igazgatótanácsnak, vagy az Ellenőrző Bizottságnak. Küldöttnek, illetve pótküldöttnek az a pénztártag jelölhető, aki nagykorú, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, a pénztár tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett, nem a pénztár tisztségviselője és a jelölést vállalja. A küldött akadályoztatása esetén helyette csak a vele azonos – jelen alapszabályban meghatározott – szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el, a küldöttet más nem helyettesítheti. A küldöttek, illetve pótküldöttek megbízatása a határozott idő lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve a pénztártagsági viszony megszűnésével, valamint közügyektől való eltiltással szűnik meg. A küldött, illetve pótküldött megbízatásának lejártával újraválasztható. (2003. május 10-i módosítás.) (2013. december 14-i módosítás szerinti szöveg) (2019. november 09-i módosítás) Az Igazgatótanács felkér egy 3 tagú Jelölő Bizottságot. A Jelölő Bizottság elnökből és 2 tagból áll. Az elnököt a Jelölő Bizottság tagjai maguk közül választják. A Jelölő Bizottság meghatározza a jelöltállítás határidejét, gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének megőrzéséről. Jelöltet állíthat legalább a választásra jogosult pénztártagok 15 százaléka. Amennyiben a választásra jogosult pénztártagok jelöltet a jelöltállítási határidőn belül érvényesen nem állítanak, jelöltet a Jelölő Bizottság állít. A jelölést a támogató pénztártagok nevével és aláírásával írásba kell foglalni, és el kell juttatni a Jelölő Bizottsághoz. A Jelölő Bizottság megvizsgálja, hogy a jelölt megfelel-e a követelményeknek. A Jelölő Bizottság a választást megelőzően legalább egy héttel összeállítja és közzéteszi a jelöltek listáját a Pénztár székhelyén, ügyfélszolgálatán és honlapján, amely tartalmazza a küldöttválasztó gyűlés helyét és időpontját és a jelöltek listájának megtekintési lehetőségét. A jelöltek írásban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A jelölőlista akkor tehető közzé, ha a jelöltállítás érvényes volt. A jelöltállítás az adott területi küldötti körzetben akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább a választható küldöttek és a pótküldöttek együttes számának megfelel. Küldöttjelölt (pótküldött-jelölt) lehet az, aki a Pénztár tagja és a jelölést vállalja. A jelöltnek kötelessége nyilatkozni, hogy küldötté, illetve pótküldötté választása esetén elfogadja-e a megbízatását. A küldött, illetve pótküldött személyére vonatkozó javaslatot a küldöttválasztó közgyűlésre vonatkozó hirdetmény útján történő kihirdetést megelőző napig bármelyik pénztártag tehet, és a javaslatok alapján a jelölésére a Jelölő Bizottság döntése alapján kerül sor. A küldöttközgyűlés tagjait (küldötteket) és a pótküldöttetek az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a tagok összehívott küldöttválasztó közgyűlésen választják meg. A küldöttközgyűlés létszáma 8 fő, a küldötteket – és egyidejűleg a helyettesítésre pótküldötteket - a Pénztártagok közvetlenül választják, a küldöttek és pótküldöttek megbízatása 5 évre szól. Az 5 éves 10 időtartam az első küldöttválasztó közgyűlés időpontjától kezdődik. Az 5 év elteltével új, teljes körű küldöttválasztást kell tartani. Ha ezen időtartam alatt üresedés vagy visszahívás miatt egy küldött körzetben új küldöttet kell választani, a pótküldött, - vagy ha bármely okból ő is kiesik, - az újonnan választott küldött megbízatása a hátralévő időtartamra szól. A küldött akadályoztatása esetén helyette kizárólag a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldöttje járhat el, a küldöttet csak a pótküldött helyettesítheti. A küldött szavazati jogát távolléte esetén a pótküldött gyakorolja. A küldött/pótküldött jogait az ötödik év mérlegelfogadó küldöttközgyűlésén, de legkésőbb az ötödik év június 30-ig gyakorolja. Az időközi választással megválasztott küldött/pótküldött mandátuma a teljes küldöttközgyűlés megbízási idejének lejártával egyidejűleg szűnik meg. (2004. június 27 -i módosítás) A Jelölő Bizottságra vonatkozó 59/a pontban foglalt rendelkezések a küldöttválasztásra is irányadók. (2012. november 17-i módosítás) (2019. május 11-i módosítás) A küldöttek és a pótküldöttek megválasztása Magyarország területének 8 régiója részére kerül megrendezésre. A küldöttközgyűlésben minden régiót 1-1 küldött képvisel, ahol is szavazata megfelel az általa képviselt tagok (az adott közigazgatási területen élő pénztártagok) számának. Ily módon a küldöttközgyűlésen valamennyi pénztártag közvetett úton gyakorolhatja szavazati jogát az általa megválasztott küldöttön keresztül. A küldött által képviselt taglétszámot a küldöttközgyűlést megelőző hónap 1. napján a közigazgatási területen élő pénztártagok száma alapján kell megállapítani. A választási régiók (küldötti körzetek) felosztása: 1. régió: Buda közigazgatási területe 2. régió: Pest közigazgatási területe 3. régió: Pest megye közigazgatási területe (Budapest kivételével) 4. régió: Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye közigazgatási területe 5. régió: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye közigazgatási területe 6. régió: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdu-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe 7. régió: Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe 8. régió: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye közigazgatási területe A Pénztár tagjait az Igazgatótanács osztja be a megfelelő választási körzetekbe állandó lakcímük alapján. A Pénztár külföldi lakcímmel rendelkező tajgai a 2. régióba tartozónak minősülnek. Küldött (pótküldött) jelöltnek való állítására javaslatot tehet: - az Igazgatótanács - az Ellenőrző Bizottság - a Pénztár bármely tagja, és - a Jelölő Bizottság A választás lebonyolítása A Pénztár honlapján hirdetmény közzététele útján hívja össze a küldöttválasztó közgyűléseket.

Fentiek értelmében tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy a TEST-VÉR Egészségpénztár Küldöttválasztó közgyűlést tart 2020. október 10-én a Pénztár székhelyén.
Az igazgatótanács határozata szerint az egyes körzetek küldöttválasztó közgyűlésének helye és időpontja:

2020. október 10-én az 1-es szavazóhelyiségben:

Régió száma           Időpont
1                                8:00-09:00
3                                9:30-10:30
5                               11:00-12:00
7                               12:30:00-13:30

2020. október 10-én a 2-es szavazóhelyiségben:

Régió száma           Időpont
2                                8:00-09:00
4                                9:30-10:30
6                               11:00-12:00
8                               12:30:00-13:30

A választás napirendi pontjai:

1. Megjelentek köszöntése
2. Választás szabályainak ismertetése
3. Küldött- és pótküldöttválasztás
4. Eredményhirdetés
5. Egyéb

Legfontosabb tudnivalók:

Határozatképtelenség esetén a kezdési időponttól számított fél órával később megismételt közgyűlést hirdet ugyanezen helyiségekben és időpontokban. A napirendhez tartozó iratokat a Pénztár székhelyén tekinthetik meg a pénztártagok előzetes időpont egyeztetéssel.

A küldöttválasztó közgyűlésen meghatalmazással történő szavazáshoz teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat szükséges.

Egészségpénztárunk az aktuális járványügyi helyzetben is igyekszik ellátni feladatait, eddig sem az ügyvitelt, sem a szolgáltatásokat illetően nem történt fennakadás vagy zavaró körülmény. Szeretnénk ha ez továbbra is így maradhatna, ezért óvintézkedéseket alkalmazunk, mind munkatársaink, mind a szolgáltatásra szorulók érdekében. A helyiségekben maszk viselése kötelező. Amennyiben légúti, illetve fertőző betegség tüneteit érzékeli magán (láz, köhögés, légszomj, torokfájás, orrdugulás stb.) vagy betegség gyanúja merül fel, illetve ha Ön az elmúlt 2 hétben külföldön járt, kérjük, halassza el a személyes megjelenést.

Cikkünk frissülni fog. Kérjük, kísérje figyelemmel.

FRISSÍTÉS - 2020.10.02 - Küldött és pótküldött-jelöltek névsora:

Területi kód

Megnevezés

Név

1.

Küldött

Kiss Tivadar

1.

Pótküldött

Vajda László

2.

Küldött

Nagy Endre László

2.

Pótküldött

Demény László

3.

Küldött

Vajvoda József Dávid

3.

Pótküldött

Nyeste Lászlóné

4.

Küldött

Horváth Tiborné

4.

Pótküldött

Keresztes Zsuzsanna

5.

Küldött

Csobán Imre Csaba

5.

Pótküldött

Minkóné Bírta Lívia

6.

Küldött

Papik Ferenc

6.

Pótküldött

Török László

7.

Küldött

Nagy Ottó

7.

Pótküldött

Csemanné dr. Dudás Gyöngyvér

8.

Küldött

Kovács Csaba

8.

Pótküldött

Mózsi RóbertFRISSÍTÉS - 2020.10.10:

A 2020. október 10-én megtartott Küldöttválasztó Közgyűlés sikeresen lezajlott.
A fent jelzett küldött- és pótküldöttjelöltek megválasztásra kerültek.

Hírlevél

Figyelem!
Hírlevél szolgáltatásunkat jelenleg csak Pénztártagok vehetik igénybe, ezért kérjük, hogy feliratkozás során adja meg tagkódját is! Köszönjük.

Please enable the javascript to submit this form

Elérhetőségeink

TEST-VÉR Egészségpénztár
1201 Budapest, Nagy Győry István utca 23/B.


(06 1) 361-49-01
Telefonos ügyfélszolgálat H-P: 8-16 óra között
TEL/FAX: (06 1) 385-85-86
Bankszámla szám:
10103805-51110536-00000004

Adószám: 18232273-1-43
Skype hívás

Térkép